leden 2020

Nový rok jsme zahájili už 3. ledna odjezdem na lyžařský kurz do Pece pod Sněžkou. Někteří naši nejmladší erizané se naučili lyžovat, zkušenější lyžaři pilovali svůj styl pod vedením instruktorů.  
Druhý stupeň se zapojil do mezinárodní akce „Can we help Australian wildlife? Yes, we can! Australia needs us!“ a s naší rodilou mluvčí Larou v rámci předmětu Člověk vlastnoručně ušil kapsy pro koaly, které budeme posílat do Austrálie. 
Úspěšně pokračují ve své činnosti umělecké, sportovní a jazykové Kluby Eriza pro děti i dospělé, nově jsme otevřeli klub Robotiky a Psaní všemi deseti. 
V rámci předmětu Projekt se druhý stupeň věnoval tématu „Povolání“. Naši erizané pracovali v útulku, na stavbě, v kanceláři, v prodejně, v penzionu, v technických službách, ve státní správě, v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Při přednáškách a seminářích jsme poznali práci manažerů, zpravodaje Českého rozhlasu, co jsou lidské zdroje (human recources), účastnili jsme se dopravního průzkumu. První stupeň si upevňoval své znalosti a učil se v iQparku Liberec. 
Ve svém vysílání pokračuje i TV Eriza týdenními zprávami a reportážemi o dění ve škole. V předmětu Trivium píšou děti další autorské práce a intenzivně se připravují na vydání své první knihy. Při výuce historie se zaměřujeme na novodobé dějiny, připomněli jsme si výročí J. Palacha a erizané psali prapodivné dadaistické básně. 
Ve výuce angličtiny jsme přivítali nizozemského studenta, který v Praze studuje mezinárodní vztahy na Karlově Univerzitě. Seznámili jsme se s holandskými tradicemi, diskuze proběhla nad rozdíly mezi Prahou a Amsterdamem. 
Pozvali jsme do školy Českou školní inspekci, která u nás strávila tři dny a už se těšíme na jejich objektivní zprávu.
Pracujeme s mapami pokroku každého dítěte a 30. 1. jsme rozdali vysvědčení.

Autor příspěvku: eriza