IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o. – zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 278471

U Potoka 4391, Mělník 276 01

IČ: 06228640
Datová schránka: p66m427
Číslo účtu: 2601372079/2010

Zřizovatel: Ing. Martina Faltysová a Mgr. Ing. Jitka Rubínová

Typ poskytovaného vzdělání – obor: základní škola, kód oboru 79 -01 –C/01
Forma studia: denní
Délka vzdělání: 9 let

Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Správcem osobních údajů je Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o.
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává pro naši školu Mgr. Jitka Samková. Se svými dotazy ho můžete kontaktovat prostřednictvím emailu jitka.samkova@eriza.cz a nebo na tel. čísle 737219718. Hlavní jeho povinností bude monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení.