ŠKOLA

Škola se nachází v 1. patře objektu v Bezručově ul. 187 (budova bývalého Svazarmu).

K dispozici máme 9 kmenových učeben a 2 relaxační místnosti pro děti 1. a 2. stupně. Jedna z učeben je vybavena 12 PC a v každé kmenové učebně je jedno PC.

Pro žáky 1. -5. ročníků jsme zřídili školní družinu, která má i vlastní hernu.

Obědy jsou zajištěny v blízké budově školní jídelny gymnázia.

Pro sportovní aktivity si pronajímáme vhodné prostory podle školního vzdělávacího programu, a to sportovní centrum Olympionik, gymnastickou tělocvičnu ve Všetatech, sportovní halu BIOS a také budeme využívat přilehlý městský park.
V průběhu roku proběhnou kurzy plavání a bruslení.

Prostory a okolí školy
Nová škola