Školní družina

V září zahajuje činnost školní družina, a to ráno od 7:00 – 8:30 a po skončení vyučování do 17 :00. Je určena dětem z 1 . – 5. ročníku. Součástí družiny je i klubový pětiboj v době od 14:00 – 15:30. Program pětiboje bude sestaven podle přihlášených dětí.

Spolek rodičů a přátel ERIZA

Dne 9. června byl na ustavující schůzi založen Spolek rodičů a přátel ERIZA, přikládáme Stanovy spolku a Přihlášku k členství. K dnešnímu dni má spolek 42 členů, kteří byli přítomni na první schůzce. Pokud jste si přečetli „Stanovy“ a chcete se k nám připojit, vyplňte prosím „Přihlášku k členství“ a zašlete nám ji elektronicky, poštou […]

Organizace

Těšíme se na zápisy a přijímací rozhovory, které začínají v pondělí 16. dubna! Na konkrétní hodinu jsou vždy registrováni 4 děti se svými rodiči. Pro děti je připravena skupinová aktivita s budoucími tutory a pro rodiče pár otázek k vizi školy. Prosíme přijďte vždy 5 minut před vaší zvolenou hodinou, a to do sídla školy […]

Škola

Rekonstrukce školních prostor v plném proudu, podlaháři, malíři a elektrikáři dokončili svoji práci. Můžeme už postavit knihovnu a čekáme na nový nábytek. V září se všichni sejdeme v krásných učebnách.  

Budujeme ekoučebnu

Děkujeme výtvarnici Markétě Stanko, která nám poskytne k výstavě do učebny své skvělé autorské fotografie z přírody. V učebně vytváříme např. exponáty dřevin, rostlin (živé i suché), koloběh vody, vývoj živočichů, třídění odpadu … Plánujeme i včelařství ve venkovních prostorách. Prosíme rodiče, pokud byste měli možnost nám všem do naší ekoučebny přispět, budeme rádi a […]

Spolupráce

fotky a videa nám pomáhá tvořit sympatická Simča Veselá   na případné otázky rodičů a individuální práci s dětmi je naladěna empatická Renata Siranová  

Prostory školy

Pro školní rok 2018/2019 dokončujeme s designerkou Monikou úpravy prostor v Bezručově ul. (učebny č. 23 – 31). Od školního 2019/2020 už budeme v nové krásné budově „U potoka“ u autobusového nádr. (přízemí budovy).

Časté dotazy

Otázka č. 1 Od kolika do kolika hodin bude škola otevřena? Odpověď Od 6. 30 hod. do 17. 00 hod. Učební plán každého dítěte se budeme snažit sestavit tak, aby respektoval jeho vnitřní biologické hodiny. Vliv na denní rozvrh bude mít i volba školního klubu a Eriza klubu. Otázka č. 2 Jak bude zajištěno stravování? […]

skolne

Školné

Pro školní rok 2018/2019 jsme stanovili školné ve výši 3000 Kč měsíčně. Pro školní rok 2019/2020 jsme stanovili školné ve výši 4000 Kč měsíčně. Základním školným si zajistíte výuku 40 hodin anglického jazyka měsíčně (min. 50 % hodin s rodilým mluvčím) a vyučovací buňku max. pro 12 žáků. Další výdaje budou již dle individuální výuky […]