duben 2020

I v dubnu jsme vyučovali distančně, převážně jsme využívali online prostředí webex. Pro každou buňku jsme vytvářeli týdenní rozvrhy s odkazy na online hodiny, materiály a vzdělávací portály. Protože byla Eriza jedna z prvních škol, která zahájila pravidelnou online výuku, oslovil nás magazín Forbes s žádostí o možnost prezentovat náš systém výuky v nouzovém režimu […]

březen 2020

I o jarních prázdninách se v Erize pilně pracovalo, zrekonstruovali jsme šatnu, nově vymalovali některé prostory. Od 11. března jsme museli přesunout výuku za erizany domů. Výuka od 11. 3. probíhá plynule distančně, komunikujeme s dětmi a rodiči přes sociální sítě, emailem, využíváme online prostředí webex, hodiny přes skype, používáme některé vzdělávací aplikace, naše výukové […]

únor 2020

V únoru jsme zahájili projekt na podporu finanční a sociální gramotnosti: „Cestovní kancelář aneb Česko nejen prstem po mapě.“ Erizané jsou rozděleni do věkově smíšených skupin a rozvíjíme kooperativní učení. Kraj Praha a kraj Středočeský poznáváme společně a pro výuku využíváme questu, muzea, informační centra, památky. Při výuce historie jsme dramatizovali řecké báje a zahráli […]

leden 2020

Nový rok jsme zahájili už 3. ledna odjezdem na lyžařský kurz do Pece pod Sněžkou. Někteří naši nejmladší erizané se naučili lyžovat, zkušenější lyžaři pilovali svůj styl pod vedením instruktorů.   Druhý stupeň se zapojil do mezinárodní akce „Can we help Australian wildlife? Yes, we can! Australia needs us!“ a s naší rodilou mluvčí Larou v […]

prosinec 2019

V předmětu Projekt jsme se učili v IQLandii Liberec, pracovali jsme v expozici Člověk, Lidské smysly a na výstavě Sexmisie. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a v Hrdličkově muzeu jsme absolvovali výukové programy nabité informacemi i zábavnými aktivitami. Kouzlo liduprázdné prosincové ZOO využili při učení naši nejmladší erizané v rámci pokračování projektu „Příroda kolem nás.“ […]

listopad 2019

Na prvním stupni jsme v předmětu Projekt na téma „Lidské tělo“ v tvůrčích dílnách upevňovali zásady první pomoci, učili se o soustavách lidského těla, pracovali s texty z encyklopedií v češtině a v angličtině. Do projektové výuky se zapojil náš nový rodilý mluvčí Steve. Znalosti o lidském těle jsme získávali učením i v iQLANDII Liberec. […]

říjen 2019

Naši nejmladší erizané z první buňky zdárně pokračují ve čtení a mají již za sebou první prezentace přečtených knih. Pro rozvoj matematické gramotnosti pokračují v prozkoumávání matematických prostředích a zdárně vyvozují matematická poznání vlastním prožitkem. V angličtině se plně ponořili do osvojování čtení a psaní fonetickou metodou, tak jak se učí číst a psát rodilí […]

září 2019

Od 1. 9. 2019 hledáme do našeho týmu integrované osobnosti na pozici: Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o., se sídlem U Cihelny 505/7, 276 01 Mělník, IČ: 06228640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C vložce 278471 učitel asistent pedagoga vychovatel do školní družiny Kontaktujte nás prosím na eriza@eriza.cz ******** […]