září 2021

Prvního září jsme odjeli, i s našimi novými erizany z prvního ročníku, na adaptační kurz do Mladějova. Ušli jsme 20 km po Českém ráji, využili posledních letních dní ke koupaní v bazénech, hráli sportovní hry, užili si večerní bojovku i vědomostní orientační běh. V předmětu Projekt na prvním stupni jsme se věnovali tématu Živá příroda. […]

červen 2021

V červnu proběhla první celodenní výuka našich budoucích erizanů, předškoláci se seznámili s prostředím školy, s tutory, tvořili, četli, počítali a učili se venku. Na prvním stupni jsme se věnovali studiu ptáků žijících kolem nás. Pozorovali je, kreslili, poslouchali jejich zpěv a zjišťovali si o nich další informace. Byli jsme na dopravním hřišti, kde jsme […]

květen 2021

Vrátili jsme se všichni do školy a učili se již prezenčně. Na prvním stupni jsme v předmětu Projekt poznávali neživou přírodu a Českou republiku. Seznamovali jsme se s elektřinou, pracovali s multimetrem. Pod vedením odborníka jsme absolvovali virtuální prohlídku tepelné elektrárny a vytvořili si vlastní model větrné elektrárny. Českou republikou jsme poznávali prstem po mapě, […]

duben 2021

Na druhém stupni se učilo opět distančně, ale rádi jsme využívali již povolených konzultací, a tak jsme se s našimi erizany mohli vidět i ve škole. V angličtině jsme zhlédli filmy, psali na ně recenze, tvořili k nim pracovní listy. Přivítali jsme online i zahraniční návštěvu, studenta Josipa a společně jsme sdíleli fakta o naší […]

březen 2021

V březnu jsme se učili opět online. Do rozvrhu prvního stupně jsme nově zařadili hodiny jógy. Při výuce IT jsme se učili, jak chránit své osobní údaje, jaký je rozdíl mezi názorem a faktem, kontrolovali jsme naši digitální stopu a zjistili jsme, jak jednoduché je na internetu vytvořit fake news. V předmětu Projekt jsme pokračovali […]

únor 2021

V únoru jsme opět museli učit distančně i prezenčně. Na prvním stupni jsme pomocí brainstormingu vkládali do myšlenkových cest v aplikaci orgpad obrázky, videa a pokládali si vzájemně otázky, generovali jsme nové nápady. V předmětu Projekt jsme pokračovali ve výuce historie, pracovali jsme s informacemi a dramatizovali online i ve škole události z českých dějin. […]

leden 2021

V lednu jsme opět učili distančně i prezenčně. Prvňáci prezentovali přečtené knihy, o knize vyprávěli, hodnotili ji, nechybělo ani hlasité veřejné předčítání a pro podporu čtenářské gramotnosti si vytvořili i první „knihovničku.“ Všichni erizané na prvním stupni si v lednu napsali pololetní testy a byli přezkoušeni z konverzace v angličtině. Erizané z první a druhé […]

prosinec 2020

Museli jsme učit prezenčně i distančně. Byli jsme rádi, že jsme měli ve škole naše prvňáky. Naši erizané z první buňky již umí číst a už prezentovali i svoji první přečtenou knihu z povinné četby, učili se tak vyjadřovat své pocity z četby, myšlenky, názory. Prvňáci úspěšně pokračovali i v psaní nevázaným psacím písmem a […]

listopad 2020

V listopadu jsme museli pokračovat v online výuce. Online jsme pracovali i v družině, kdy jsme připravili erizanům výukové bojovky v přírodě i hodiny u počítače, kdy děti měly možnost kreslit na online tabuli, tvořit společně příběh, luštit hádanky, předvést pantomimu. V listopadu proběhly i tripartity, na druhém stupni online, na prvním stupni již mohly […]

říjen 2020

V říjnu jsme navázali na prezenční výuku ze září. Upevnili učivo z jarního distančního období, dokončili jsme mapy učebního pokroku a vymezili si nové učivo na další školní rok. V rámci sportu jsme začali na prvním i druhém stupni bruslit. Využili jsme příznivého počasí a získávali nové poznatky metodami „Učíme se venku“. Do výuky ve […]