říjen 2020

V říjnu jsme navázali na prezenční výuku ze září. Upevnili učivo z jarního distančního období, dokončili jsme mapy učebního pokroku a vymezili si nové učivo na další školní rok. V rámci sportu jsme začali na prvním i druhém stupni bruslit. Využili jsme příznivého počasí a získávali nové poznatky metodami „Učíme se venku“. Do výuky ve […]

září 2020

Školní rok jsme zahájili Expedicí Sedmihorky 2020. Pozdně letní počasí nám dovolilo plně využít nabídku rekreačního areálu: koupání, plážový volejbal, hřiště, naučné stezky. V okolních lesích jsme si užili vzdělávací stopovanou a praktickou ekologickou výchovou pomohli sběrem žaludů státnímu podniku Lesy ČR. Využili jsme i místní Středisko ekologické výchovy Český ráj k výukovým programům pro […]

červen 2020

Na prvním stupni jsme v červnu pokračovali ve výuce podle dvou rozvrhů: rozvrh pro online výuku a pro výuku ve škole. Ve škole jsme upevňovali a ověřovali potřebné dovednosti, konverzovali v angličtině s rodilými mluvčími, napsali si závěrečné testy a snažili se často pobývat venku během výuky a relaxace. V odpoledním bloku jsme se věnovali […]

květen 2020

V květnu jsme zdárně pokračovali v online výuce na prvním i druhém stupni. Výuku jsme rozšířili o další výukové nástroje a aplikace jako je Quizlet pro tvorbu výukových her, Duolingo aplikaci k výuce angličtiny, Orgpad pro tvorbu myšlenkových map, Padlet pro tvorbu nástěnek, Storyboard k tvorbě výukových komiksů i Quizizz k online testování. Menší výukové […]

duben 2020

I v dubnu jsme vyučovali distančně, převážně jsme využívali online prostředí webex. Pro každou buňku jsme vytvářeli týdenní rozvrhy s odkazy na online hodiny, materiály a vzdělávací portály. Protože byla Eriza jedna z prvních škol, která zahájila pravidelnou online výuku, oslovil nás magazín Forbes s žádostí o možnost prezentovat náš systém výuky v nouzovém režimu […]

březen 2020

I o jarních prázdninách se v Erize pilně pracovalo, zrekonstruovali jsme šatnu, nově vymalovali některé prostory. Od 11. března jsme museli přesunout výuku za erizany domů. Výuka od 11. 3. probíhá plynule distančně, komunikujeme s dětmi a rodiči přes sociální sítě, emailem, využíváme online prostředí webex, hodiny přes skype, používáme některé vzdělávací aplikace, naše výukové […]

únor 2020

V únoru jsme zahájili projekt na podporu finanční a sociální gramotnosti: „Cestovní kancelář aneb Česko nejen prstem po mapě.“ Erizané jsou rozděleni do věkově smíšených skupin a rozvíjíme kooperativní učení. Kraj Praha a kraj Středočeský poznáváme společně a pro výuku využíváme questu, muzea, informační centra, památky. Při výuce historie jsme dramatizovali řecké báje a zahráli […]

leden 2020

Nový rok jsme zahájili už 3. ledna odjezdem na lyžařský kurz do Pece pod Sněžkou. Někteří naši nejmladší erizané se naučili lyžovat, zkušenější lyžaři pilovali svůj styl pod vedením instruktorů.   Druhý stupeň se zapojil do mezinárodní akce „Can we help Australian wildlife? Yes, we can! Australia needs us!“ a s naší rodilou mluvčí Larou v […]

prosinec 2019

V předmětu Projekt jsme se učili v IQLandii Liberec, pracovali jsme v expozici Člověk, Lidské smysly a na výstavě Sexmisie. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a v Hrdličkově muzeu jsme absolvovali výukové programy nabité informacemi i zábavnými aktivitami. Kouzlo liduprázdné prosincové ZOO využili při učení naši nejmladší erizané v rámci pokračování projektu „Příroda kolem nás.“ […]

listopad 2019

Na prvním stupni jsme v předmětu Projekt na téma „Lidské tělo“ v tvůrčích dílnách upevňovali zásady první pomoci, učili se o soustavách lidského těla, pracovali s texty z encyklopedií v češtině a v angličtině. Do projektové výuky se zapojil náš nový rodilý mluvčí Steve. Znalosti o lidském těle jsme získávali učením i v iQLANDII Liberec. […]