březen 2021

V březnu jsme se učili opět online. Do rozvrhu prvního stupně jsme nově zařadili hodiny jógy. Při výuce IT jsme se učili, jak chránit své osobní údaje, jaký je rozdíl mezi názorem a faktem, kontrolovali jsme naši digitální stopu a zjistili jsme, jak jednoduché je na internetu vytvořit fake news. V předmětu Projekt jsme pokračovali […]

únor 2021

V únoru jsme opět museli učit distančně i prezenčně. Na prvním stupni jsme pomocí brainstormingu vkládali do myšlenkových cest v aplikaci orgpad obrázky, videa a pokládali si vzájemně otázky, generovali jsme nové nápady. V předmětu Projekt jsme pokračovali ve výuce historie, pracovali jsme s informacemi a dramatizovali online i ve škole události z českých dějin. […]

leden 2021

V lednu jsme opět učili distančně i prezenčně. Prvňáci prezentovali přečtené knihy, o knize vyprávěli, hodnotili ji, nechybělo ani hlasité veřejné předčítání a pro podporu čtenářské gramotnosti si vytvořili i první „knihovničku.“ Všichni erizané na prvním stupni si v lednu napsali pololetní testy a byli přezkoušeni z konverzace v angličtině. Erizané z první a druhé […]

prosinec 2020

Museli jsme učit prezenčně i distančně. Byli jsme rádi, že jsme měli ve škole naše prvňáky. Naši erizané z první buňky již umí číst a už prezentovali i svoji první přečtenou knihu z povinné četby, učili se tak vyjadřovat své pocity z četby, myšlenky, názory. Prvňáci úspěšně pokračovali i v psaní nevázaným psacím písmem a […]

listopad 2020

V listopadu jsme museli pokračovat v online výuce. Online jsme pracovali i v družině, kdy jsme připravili erizanům výukové bojovky v přírodě i hodiny u počítače, kdy děti měly možnost kreslit na online tabuli, tvořit společně příběh, luštit hádanky, předvést pantomimu. V listopadu proběhly i tripartity, na druhém stupni online, na prvním stupni již mohly […]

říjen 2020

V říjnu jsme navázali na prezenční výuku ze září. Upevnili učivo z jarního distančního období, dokončili jsme mapy učebního pokroku a vymezili si nové učivo na další školní rok. V rámci sportu jsme začali na prvním i druhém stupni bruslit. Využili jsme příznivého počasí a získávali nové poznatky metodami „Učíme se venku“. Do výuky ve […]

září 2020

Školní rok jsme zahájili Expedicí Sedmihorky 2020. Pozdně letní počasí nám dovolilo plně využít nabídku rekreačního areálu: koupání, plážový volejbal, hřiště, naučné stezky. V okolních lesích jsme si užili vzdělávací stopovanou a praktickou ekologickou výchovou pomohli sběrem žaludů státnímu podniku Lesy ČR. Využili jsme i místní Středisko ekologické výchovy Český ráj k výukovým programům pro […]

červen 2020

Na prvním stupni jsme v červnu pokračovali ve výuce podle dvou rozvrhů: rozvrh pro online výuku a pro výuku ve škole. Ve škole jsme upevňovali a ověřovali potřebné dovednosti, konverzovali v angličtině s rodilými mluvčími, napsali si závěrečné testy a snažili se často pobývat venku během výuky a relaxace. V odpoledním bloku jsme se věnovali […]

květen 2020

V květnu jsme zdárně pokračovali v online výuce na prvním i druhém stupni. Výuku jsme rozšířili o další výukové nástroje a aplikace jako je Quizlet pro tvorbu výukových her, Duolingo aplikaci k výuce angličtiny, Orgpad pro tvorbu myšlenkových map, Padlet pro tvorbu nástěnek, Storyboard k tvorbě výukových komiksů i Quizizz k online testování. Menší výukové […]

duben 2020

I v dubnu jsme vyučovali distančně, převážně jsme využívali online prostředí webex. Pro každou buňku jsme vytvářeli týdenní rozvrhy s odkazy na online hodiny, materiály a vzdělávací portály. Protože byla Eriza jedna z prvních škol, která zahájila pravidelnou online výuku, oslovil nás magazín Forbes s žádostí o možnost prezentovat náš systém výuky v nouzovém režimu […]