prosinec 2022

V prosinci jsme si užili Mikulášskou tradici, kdy se naši nejstarší erizané převlékli do kostýmu, napekli perníčky a rozdali je jako nadílku všem svým spolužákům. Připojili jsme se k vánočnímu setkání Spolku rodičů a přátel v sokolovně na Pšovce, děti nacvičily muzikálek, společně jsme připravili vánoční grilování. Činnostně jsme pracovali v předmětu Věda a už se nám začíná plnit Atlas Erizy vlastními mapami. Na dětských vláčcích jsme procvičovali měření trajektorie, výpočet rychlosti a gravitační sílu vláčku. Skrze didaktické hry jsme rozšiřovali znalosti o laserech, gravitaci a elektrických obvodech. Věnovali jsme se tématu globalizace a multikulturní svět. Ve sportu jsme absolvovali poslední lekce bruslení. Šestý a sedmý ročník si připravil svůj vánoční večírek s oblíbeným přespáním ve škole. Pekli jsme si pizzu, nechybělo zpívání, rozdávání dárků, večerní koulovačka a noční promítání filmu. V předmětu Projekt jsme na druhém stupni zakončili téma o sexualitě a v rámci ženského a mužského kruhu se erizané mohli zeptat na vše, co je v oblasti sexuality ještě zajímá. Zapojili jsme se do workshopu Advokáti do škol a seznámili se s druhy právnických profesí. Začínáme s povinnou četbou v angličtině. Na prvním stupni jsme se i v IT hodinách pilně chystali na Vánoce tvorbou originálních ozdob. Návrh si děti připravily v aplikaci Tinkercad, vybraly ty nejlepší barvy filamentu a pak jsme výrobky vytiskli na 3D tiskárně. Naši nejmladší erizané začali psát již perem nevázané psací písmo. Na prvním stupni v rámci Projektu jsme se zabývali českou historií. Na Pražském hradě jsme hráli Hru na hrad. Děti se vrátily v čase a ve skupinkách pomáhaly některé z historických postav připravit korunovaci českého krále. Poslední vánoční projekt byl ve znamení týmové a mezi vrstevnické spolupráce. Učivo jsme upevňovali kontrolními testy. První stupeň společně s celým druhým stupněm se zapojil do dramatizace symbolu Vánoc – pohádky. Erizané byli rozděleni do tří týmů: Červená Karkulka, Šípková Růženka, O dvanácti měsíčkách (Tři bratři). Každý tým měl za úkol připravit dramatizaci pohádky, napsat scénář, vytvořit plakát, hudební doprovod, kulisy. Hlavním cílem ale bylo učit děti dovednosti komunikovat, umět plánovat, rozhodovat se, přijmout zodpovědnost za výsledek. Tradičně jsme se zapojili do charitativního projektu Staň se Ježíškem a vybrali peníze pro Amandu z mělnického azylového domu.

Autor příspěvku: eriza