listopad 2022

Na prvním stupni jsme se během projektových střed věnovali tématu Česká republika. Zabývali jsme se státními symboly, zpívali hymnu, pracovali jsme s mapou. Kreativně a venkovním činnostním učením jsme poznávali města, pohoří, řeky. Ve výuce jsme se věnovali sociální gramotnosti, dovednosti respektovat druhé i umět vyjádřit a obhájit svůj názor. V rámci 33minutové výzvy jsme si upevňovali měkké dovednosti: komunikaci, řešení konfliktů i poznávání sebe sama a trénovali týmovou spolupráci. Erizané pracovali pod časovým tlakem a učili se efektivně si rozdělit role a práci v týmu. Účastnili jsme se workshopu „Blázníš? No a!“ o prevenci duševního zdraví, rizikových faktorech a východiscích duševního onemocnění. V poznání jsme intenzivně podporovali logické a kombinatorické myšlení, využívali jsme didaktické pomůcky a výukové programy. S podporou spolku rodičů jsme nakoupili další pomůcky a didaktické hry na výuku matematiky. Pořídili jsme robotické stavebnice Matatalab, které rozvíjí analytické a systematické myšlení a učí základy kódování a programování. Sdílíme radost našich prvňáků, kteří již po třech měsících ve škole zdatně zapisují a čtou první věty a někteří už čtou i své první knihy. Uspořádali jsme Festival svobody „Slavíme, že můžem“, akcí jsme si připomněli každodennost v normalizaci, nesvobodu před rokem 1989. Na autorské čtení a vzpomínat na život v totalitním Československu přijel spisovatel Bohuslav Vaněk Úvalský s knihou Brambora byla pomeranč mého dětství. Na festivalu jsme zpívali, tančili, otevřeli TUZEX, mléčný automat, zahráli jsme si retro hrátky, vyfotili se s Havlem. Zapojili jsme se do projektu JSNS Normalizovaná každodennost, promítli jsme si film Normalizační loutka a viděli i krátké dokumenty Víkendy a Volný čas z cyklu Vzpomínáme. Prostřednictvím konkrétních příběhů jsme se tak seznámili s nesvobodou v běžné realitě komunistického Československa. Podpořili jsme projekt ERIZA má talent, který vznikl z vlastní iniciativy našich erizanů. Velké ocenění si zasloužila schopnost samostatně zorganizovat celou akci a výkony všech zúčastněných dětí. Již tradičně jsme se zapojili do výzvy Staň se Ježíškem. V předmětu Projekt na druhém stupni jsme se věnovali sexualitě, pozitivnímu postoji k našim tělům, zásadám bezpečného chování na internetu a sexuálnímu obtěžování. Tématem jsme se zabývali i z pohledu historie, literatury a výtvarného umění. V předmětu Člověk jsme zahájili týmovou soutěž MasterChef, soutěžní týmy již připravovali guacamole, celerovou pomazánku, netradiční saláty a sendviče. Adventní čas jsme si zpříjemnili pečením voňavých perníčků, vánočním laděním písní a koled.

Autor příspěvku: eriza