říjen 2022

V říjnu jsme v Projektu ukončili téma Živá příroda návštěvou Regionálního muzea Mělník a užili jsme si výukový program v rámci výstavy “Teritorium vlka“. Obohatili jsme si slovní zásobu o nová slova zpracováním informací v angličtině do myšlenkových map. Pokračovali jsme výukou o neživé přírodě, objevovali jsme tajemství vesmíru, odhalovali jsme nové informace o Sluneční soustavě. Učili jsme se venku i ve škole a činnostním učením jsme si vyzkoušeli, že Marsův rok je o poznání kratší než Neptunův i jak dlouho bychom cestovali vlakem ze Země ke Slunci. Díky zapůjčenému speciálnímu dalekohledu jsme viděli zatmění Slunce nad Českem. Vesmírem a planetou Zemí jsme se zabývali i ve Vědě, přemýšleli jsme o nekonečnosti i o teorii vzniku. Téma Rozdělení světa na státy a jejich hranice jsme si prakticky vyzkoušeli na hrané mezinárodní konferenci. Ve sportu jsme opět začali s výukou bruslení, v hale BIOS jsme trénovali gymnastiku, florbal a badminton. V Poznání jsme se mimo tradičních matematických poznatků věnovali hlavolamům, logickým a kombinatorickým hrám. Uvítali jsme preventivní program Městské policie Mělník na téma „Co dělat, když…“ Vytvářeli jsme 3D modely hradu v aplikaci Tinkercad, rozvíjeli jsme IT gramotnost v aplikaci Canva, navrhovali jsme plakáty pro své virtuální ZOO. Na podporu sociální komunikace jsme se učili vnímat řeč těla a techniku řeči a na příkladech rozpoznávali manipulativní komunikaci. Nakoupili jsme beletrii v angličtině pro povinnou četbu. Na druhém stupni jsme se intenzivně věnovali přípravám na tradiční školní festival k výročí sametové revoluce „Slavíme, že můžeme!“ Zúčastnili jsme se workshopu „Mám svůj sen“ ve Skautském institutu v Praze, přenesli jsme se do 50. a 60. let 20. století a jako obyvatelé jednoho činžovního domu jsme prožívali, jak dějinné události ovlivňovaly osudy obyčejných lidí. V rámci workshopu „Byli to naši sousedé“ organizace Post Bellum jsme se přenesli i do západomoravských Slavonic a prožili si na vlastní kůži vznik Československa v roce 1918. V Historii jsme poznávali, jak lze manipulovat s historickými fakty. Šesťáci dramatizovali pro své spolužáky příběh o králi Gilgamešovi a jeho hledání nesmrtelnosti. Strávili jsme laserový den v ELI Beamlines v rámci Týdne akademie věd ČR. Viděli jsme laserové haly i nejsilnější laser na světě, hráli jsme laserové šachy, logické hry a bojovali jsme o titul „Laser Hero“.

Autor příspěvku: eriza