květen 2022

V Projektu na prvním stupni jsme se věnovali živé přírodě. Při činnostním venkovním učení jsme pozorovali bezobratlé živočichy, zabývali jsme se životními cykly, potravními řetězci. Skupinovou prací a pomůckami jsme si upevňovali třídění živočichů. Rozvíjeli jsme své výtvarné umění a seznámili jsme se s Land artem. Pro upevnění poznatků o rostlinách jsme navštívili Českou zahradnickou akademii. Poznávali jsme dřeviny i byliny a učili jsme se, jak o ně pečovat. Pomocí výškoměru a nivelačního přístroje jsme si zkoušeli měřit výšku stromů. V první buňce jsme opět diagnostikovali čtení každého erizana, hodnotili jsme plynulost čtení i porozumění textu. V Poznání jsme intenzivně pracovali s matematickými prostředími, řešili kombinatorické a logické úlohy, využívali k tomu pracovní sešity, pomůcky, didaktické hry i dramatizaci. V rámci sportu jsme se učili na dopravním hřišti, zopakovali jsme si bezpečnost při jízdě na kole a dopravní předpisy. Rozvíjeli jsme svoji hudební gramotnost hrou na nástroje i naše tělo. Při IT výuce jsme pokračovali s programováním a psaním všemi deseti. Dokončili jsme náš dlouhodobý projekt zaměřený na 3D tisk. Modelovali jsme v programu SketchUp. Propojili jsme vědomosti ze tří výukových oblastí: z matematiky, historie a IT a vytvořili jsme pomůcku na výuku k tématu 2. světové války. Na druhém stupni jsme se v Projektu zabývali farmařením. Seznámili jsme se s chovem včel a vyrobili jsme si svíčku z včelího vosku. Vytvořili jsme vrstevnické pracovní skupiny. Na základě zadání jsme plánovali vybudování sdílené slepičí farmy, včetně finanční rozvahy. Navštívili jsme sdílený slepičí chov na Chloumku. Viděli jsme film Svědectví, film nám posloužil k diskusi o welfare. Společně jsme přemýšleli o podmínkách chovů, diskutovali jsme a metodami kritického myšlení se učili přijmout různé názory. Rozvíjeli jsme IT gramotnost a učili se vytvořit databázi (plemen slepic) v Excelu. Vrstevnickým učením jsme rozvíjeli sociální gramotnost, kterou jsme podpořili i dalšími aktivitami. Poznávali jsme sami sebe, tvořili pozitivní postoje, sociální elipsu, mapovali jsme své silné stránky. Navštívili jsme multimediální vlakovou soupravu s protidrogovou tematikou. Na výuku Historie jsme byli v expozici Archevita, kde jsme si vyzkoušeli nové technologie v muzejním vzdělávání. Viděli jsme počítačové perspektivy, holografické projekce, pravěké exponáty včetně videomappingu a zapojili se do řešení badatelských otázek. Těšíme se na stěhování do nových prostor i červnové výlety po Čechách, do Drážďan i Vídně.

Autor příspěvku: eriza