duben 2022

Sdílíme radost, že se naše devítka poctivě připravovala a erizané úspěšně zvládli přijímací zkoušky, všichni jsou již přijati na gymnázia a střední školy, které si vybrali. Gratulujeme i našim dětem z třetího, pátého a sedmého ročníku, kteří mají úspěšně za sebou OKÚ – zkoušky ověřovací kvalifikační úrovně, i když některé erizany čeká ještě opravný termín těchto náročných testů. V dubnu proběhly pro všechny ročníky i tripartity, kde jsme společně s rodiči, dětmi a všemi tutory zhodnotili dosavadní průběh vzdělávání, konzultovali jsme, kde jsou erizané úspěšní, kde je potřeba výstupy upevňovat, jak pomoci vše zvládnout dle schopností a dovedností každého dítěte. Na prvním stupni jsme se v předmětu Projekt zabývali neživou přírodou. Učili jsme se ve škole, v přírodě, v Muzeu pražského vodárenství. Zaměřili jsme se na vzduch, vodu a vodohospodářství. Zkoumali jsme důsledky zásahu člověka do ovzduší našeho města, do toků řek, kriticky přemýšleli a diskutovali na téma: jak šetřit vodou v domácnostech, jak se chovat ekologicky a jak každý z nás může přispět ke zlepšení. Vše jsme propojili i s výukou angličtiny a s pomocí našich rodilých mluvčích jsme se naučili používat nová anglická slovíčka a věty vztahující se k tématu projektu. Téma neživé přírody jsme integrovali i do umění a při hudebním poznání jsme poslouchali symfonickou báseň Vltavu a malbou se snažili vyjadřovat své emoce. Poznatky o neživé přírodě jsme si upevňovali dramatizací, prováděli jsme laboratorní pokusy. Na prvním i druhém stupni jsme se opět zapojili do výzvy Učíme venku. Učili jsme se pomocí přírodnin matematiku, při fyzických aktivitách jsme opakovali pravopisné jevy a anglické fráze. Venkovní aktivity již tradičně využívala i naše družina a efektivně navazovala na výuku ve škole. Připravili jsme pro rodiče venkovní interaktivní vernisáž, kde proběhl koncert flétnistů, tanec, hudební improvizace, různé umělecké činnosti, provazochodectví, modelování poslepu. Uskutečnili jsme pravidelné žákovské shromáždění a tentokrát jsme zvolili téma mobilních telefonů. V předmětu Člověk jsme měli aktivity v rámci primární prevence sociálně patologických jevů, zapojili jsme se do interaktivní dílny „Vztahy ve třídě“ i programu „Přátelství, láska …a tak trochu sex“. Na druhém stupni jsme měli v předmětu Projekt téma Zahradnictví, měli jsme teoretickou přípravu i praktickou exkurzi na statek v Liběchově. Zabývali jsme se permakulturními zahradami a eko zahradami. Pořídili jsme nově brýle pro virtuální realitu a již jsme je využili pro výuku vědy a historie. V rámci výuky španělštiny jsme vyjeli na výstavu Más allá del deber – Víc než pouhá povinnost, tato výstava vzdává hold španělským diplomatům vyslaných během 2. světové války do zemí okupovaných německou armádou. Navštívili jsme výstavu Kinetismus: 100 let elektřiny v umění a absolvovali jsme workshop. A už se moc těšíme na naše nové erizany, které jsme tento měsíc přijali do prvního ročníku pro příští školní rok. V září je přivítáme již v naší nové škole v ulici U Potoka.

Autor příspěvku: eriza