červen 2022

Závěr školního roku byl ve znamení hodnocení a velkého stěhování do naší nové školy U Potoka. Splnění výstupů jsme hodnotili písemnými testy, ústní diagnostikou i formou evaluačních testů. V Projektu jsme se na prvním i druhém stupni zabývali lidským tělem i duší. Soustředili jsme se na duševní hygienu, nahlédli jsme do oboru psychologie, zvládli jsme první lekci rodičovství. Pod vedením mediků z Karlovy univerzity si devítka vyzkoušela i netradiční formu výuky první pomoci zakončenou reálnou simulací s herci, filmovou krví a speciálními efekty. O tématu jsme aktivně konverzovali s našimi rodilými mluvčími. Již tradičně jsme rozvíjeli i sociální gramotnost. Aktivitami jsme se zaměřili na sebepoznání, vzájemné poznávání, řízení změn, mapování individuálních kompetencí, řešení otázek jak a proč opustit komfortní zónu. Pracovali jsme s typologií a temperamentem osobností a ujasňovali jsme si, co znamená slovo respekt. S erizany, kteří se učí němčinu, jsme vyjeli do Drážďan. V Drážďanech jsme navázali partnerství s německou školou, kde se učí i česky a společně se stejně starými dětmi jsme hráli komunikační a poznávací hry. Navštívili jsme Muzeum hygieny i skleněnou továrnu Volkswagenu. V rámci sportu jsme vyjeli na cyklovýlet, tančili v rytmu Latino Fit a zorganizovali jsme pod vedením profesionálních závodníků orientační běh. Učili jsme se orientovat v lese podle mapy, dozvěděli jsme se informace o rádiovém orientačním běhu. Uskutečnili jsme zážitkové a poznávací výlety. Fyzickou zdatnost jsme si ověřovali v lanovém centrum, na vodáckém kurzu, na turistickém výletu. Nejmladší erizané zažili výlet na lodi a spaní ve stanech. Navštívili jsme ZOO, kde jsme se zapojili do výukových programů. Své schopnosti jsme si ověřovali při únikové hře Jungle. Jeli jsme vlakem do Vídně, navštívili jsme nejvýznamnější památky a učili jsme se ve vídeňském Naturhistorisches muzeu. Přivítali jsme v nové škole naše budoucí prvňáky a na besedu starostu města. Přejeme všem krásné léto!

Autor příspěvku: eriza