březen 2022

V březnu jsme uskutečnili první setkání předškoláků, kteří se hlásí do naší školy. Vyučování probíhalo po skupinkách celé dopoledne. Děti při práci s interaktivní tabulí procvičovaly své matematické dovednosti, plnily úkoly v pracovním sešitě, nacvičovaly báseň, zpívaly i cvičily. V projektu na prvním stupni jsme zahájili téma Česká republika a město Mělník. Pracovali jsme s mapou, učili jsme se v ní číst, tvořili jsme si mapy vlastní. Věnovali jsme se historii Mělníka, stali se z nás mělničtí průvodci pro české i anglické turisty. Zahráli jsme si i na reportéry a v jednotlivých mělnických budovách a institucích jsme zjišťovali k čemu slouží, co se v nich dá zařídit. Prohlédli jsme si Masarykův kulturní dům. Seznámili jsme se s prací městské policie a hasičského záchranného sboru. S našimi erizany z 1. – 7. ročníku jsme odjeli do Starých Splavů na plavecký ozdravný kurz. Týden jsme si zdokonalovali plavecké styly, hráli vodní hry, učili se netradiční sporty. Na druhém stupni jsme se v Projektu věnovali tématu Moderní dějiny v literatuře a hudbě. Rozvíjeli jsme čtenářství, přečetli jsme společně knihu Občanský průkaz a porovnávali ji s filmovou verzí. Zabývali jsme se literární teorií, rozborem literárních děl i metodami kritického myšlení. Seznámili jsme se s životem a básnickou tvorbou Karla Kryla. Rozebrali jsme text písně Přejdi Jordán, zapisovali si své pocity i hudební prostředky, hráli jsme na hudební nástroje a zpívali. Hudební i literární poznání jsme propojovali s fakty z moderních dějin. Ve Vědě jsme se zabývali genetikou a ekologií. Zkoumali jsme vlastnosti chemických sloučenin. Orientovali jsme se v makroregionech světa a v globálních změnách klimatu. Využívali jsme venkovní badatelské metody z projektu Globe. Poznatky jsme prezentovali i v angličtině. V Historii jsme se seznámili se Spartakovým povstáním i obdobím Caesara, víme, kdo byl odsouzen za vypálení Říma, proč šel Hannibal se slony přes Alpy a kdo a proč řekl: „Kostky jsou vrženy“. Pro pochopení událostí jsme využívali pantomimu, filmy, metody RWCT. Z moderních dějin jsme se zabývali důvody stavby Berlínské zdi a s příčinami karibské krize i atentátem na Kennedyho. V angličtině jsme konverzovali o období hnutí hippies a o příčinách rozpadu komunismu v Československu. Proběhl tradiční kelímkový turnaj tříd, letos s ringo kroužky a naši erizané si změřili síly v krajském kole šachového turnaje. V rámci „první pomoci“ jsme zahájili kurzy češtiny pro dospělé i děti a naši erizané přijali mezi sebe s velkou empatií ukrajinské děti.

Autor příspěvku: eriza