leden 2022

V lednu jsme zahájili výuku lyžařským kurzem v Peci pod Sněžkou. Užili jsme si všechny možné sněhové podmínky a naučili lyžovat i naše nejmladší erizany. Na prvním stupni jsme v předmětu Projekt zahájili téma Historické milníky v dějinách českého národa. Činnostním učením, učením venku, dramatizací, didaktickými pomůckami, v pracovních listech, metodami kritického myšlení, čtením v encyklopediích, sledováním dokumentů jsme zavítali do historie od pravěku až do období Karla IV. Důležité informace z našich dějin jsme se učili i v anglickém jazyce. Na druhém stupni jsme se věnovali finanční gramotnosti. Simulovali jsme rodinné rozpočty, seznámili se s druhy úvěrů, používanými kryptoměnami a s nástroji finančního trhu. Prováděli jsme statistický průzkum a hráli finanční hru FinGRplay. Rozvíjeli jsme IT gramotnost, zpracovávali data v Excelu, tvořili jsme grafy. Nově jsme otevřeli šachový klub. V Poznání jsme propojovali matematiku s uměním, vytvářeli jsme souměrné otisky, zkoumali jsme symetrii obličeje. V osmém ročníku jsme rozvíjeli kariérové poradenství, které našim erizanům pomůže při volbě střední školy. Devátou buňku intenzivně připravujme na přijímací řízení, píšeme zkušební testy každý týden. V Artu jsme vytvářeli prostorovou malbu, která zobrazovala průhledy skrze mraky. Zhlédli jsme časosběrná videa bouří a v propojení s Vědou jsme zkoumali druhy oblaků. V Historii jsme řešili řecko-perské války, a co by možná s evropskou civilizací bylo, kdyby Peršané vyhráli. Učili jsme se o vzniku olympijských her a o dopadech těch letošních, zimních her v Číně. Zajímali jsme se o propagandu normalizace v ČSSR a rozhovory s pamětníky zahájili projekt Malá historie.
Sdílíme radost, že stavba nových školních prostor pokračuje podle plánu a již připravujeme na červen stěhování do naší nové školy.
Leden jsme ukončili rozdáním vysvědčení.

Autor příspěvku: eriza