prosinec 2021

Na prvním stupni jsme v předmětu Projekt pokračovali v tématu Neživá příroda. Výuka probíhala v pražském planetáriu. Erizané si v expozicích planetária zopakovali své znalosti a dozvěděli se i mnoho nových informací a zajímavostí o vesmíru, planetách, hvězdách, souhvězdích. Ve škole jsme se při činnostním učení a venkovní výuce zabývali horninotvornými procesy, sopečnou činnosti a erozí. V prosinci jsme nově zahájili téma Česká republika, zaměřili jsme se na práci s mapou, zeměpisnou i tematickou. Upevnili jsme si základní pokyny navigace v angličtině. Vyrobili jsme si kompas a učili se orientovat podle hodinek. V angličtině jsme se učili zpívat nepravidelná slovesa, tvořili jsme vánoční knížku, četli jsme knihy v zrcadlové četbě. Na hodinách IT jsme se seznámili se základním 3D tiskem a děti si již vytiskly první vlastnoručně navržené výtvory. V družině jsme trávili co nejvíce času venku a probíhala tradiční pondělní družina v lese i sportovní hry v tělocvičně. V rámci rozvoje finanční gramotnosti jsme připravili předvánoční prodejní družinový stánek. Děti si rozdělily funkce a dohodly se na výrobě svícnů, přáníček, křížal, svíček a náramků. Podpořili jsme charitativní projekt „Staň se Ježíškem“ a z nabídky přání dětí z Azylového domu Mělník jsme vybrali náhodně čtyřletou Věru a splnili jí vánoční přání. Díky sbírce erizanů jsme vybrali peníze na dárek i pro další dětské přání. Ve sportu jsme ukončili kurzy bruslení vánoční exhibicí a hokejovým zápasem. Na druhém stupni jsme v předmětu Projekt pokračovali v tématu Věda v umění, navštívili jsme planetárium v Praze a následně v umění tvořili vesmírné krajiny. V historii jsme se seznámili s hlavními náboženskými proudy, politickými procesy v 50. letech a osobností Milady Horákové. Učili jsme se zpívat koledy v angličtině a v češtině. Zahájili jsme první lekci háčkování. Pod vedením IT specialisty jsme začali pracovat s nástrojem pro programování Scratch. V Artu jsme využili čerstvě napadeného sněhu a vytvářeli jsme zimní landart. Naši školu navštívil i Mikuláš s čerty a anděly. Upevňovali jsme učivo kontrolními testy. Obdrželi jsme analýzu školní inspekce o zapojení erizanů z 5. – 9. ročníku do dobrovolného testování z češtiny, matematiky a angličtiny. Sdílíme radost z úspěšného zvládnutí ve všech ročnících. V rámci mimoškolních klubů flétny a dramatiky erizané připravili krátká vystoupení. Zaregistrovali jsme se do akce Pěšky městem – pěšky do školy a podporujeme tento celoroční projekt. Spolek rodičů a přátel ERIZA otevřel svoji FB skupinu, zorganizovali jsme odpolední školu pro rodiče a potkali se s našimi absolventy. Výuku v tomto roce jsme ukončili venkovním vystoupením před domovem pro seniory. Zpívali jsme koledy, hráli na klávesy, kytary, ukulele. Předali jsme i dárky a zpříjemnili jsme tak předvánoční čas nám i seniorům.

Autor příspěvku: eriza