listopad 2021

Listopad jsme zahájili společným venkovním večerním setkáním rodičů a erizanů v areálu T. J. Sokol Mělník – Pšovka, který začínáme využívat nejen pro sportovní účely, ale i pro projektovou výuku a družinu. Rodiče měli možnost si areál prohlédnout a společně se Spolkem rodičů a přátel ERIZA již plánovat, jak prostory využít, jak pomoci při jejich údržbě. Na závěr večera jsme si užili i společné grilování. Na prvním stupni jsme ukončili projekt Lidské tělo a začali s výukou na téma Neživá příroda. Seznámili jsme se s horninami a nerosty. Zkoumali jejich vlastnosti, skládali mohsovu stupnici tvrdosti. Dozvěděli jsme se informace o souhvězdích a vytvořili si svá znamení zvěrokruhu, prováděli jsme pokusy, sledovali dokumenty. Učili jsme se v pražském planetáriu. Na prvním i druhém stupni proběhla tripartitní setkání, kde jsme zhodnotili dosavadní plnění učiva. Erizané z 5. a 6. ročníku se zúčastnili sociomapování vztahů – třída jako krajina. Při podpoře digitální gramotnosti na prvním stupni jsme se začali virtuálně pohybovat ve 3D prostředí. Učili se tvořit v aplikaci Tinkercad, na kterou budeme navazovat s 3D tiskem. Připravili jsme a zrealizovali Festival svobody 2021. Připomněli jsme si formou projektové výuky události sametové revoluce– ochutnali gastronomické lahůdky mléčného baru, nakoupili za bony v TUZEXu, utkali se ve znalostech o událostech 17. listopadu, kreslili osobnosti sametové revoluce, soutěžili v páce a v piškvorkách, prohlédli si výstavu předmětů z doby minulé a zapojili se do projektu „číst Havla“. Na druhém stupni jsme zahájili projekt Věda v umění. Vytvářeli jsme land artové objekty a svými výtvory se zúčastníme fotografické soutěže, kterou vypsala společnost Uklidíme svět. Zapojili jsme se do interaktivní přednášky o polární září vedenou panem Mošnou z České akademie věd. Poznávali jsme rozdělování barviv v podzimním listí pomocí chromatografie. Učili se v IQ Landii Liberec o periodické tabulce, vesmíru, vědě v domě, elektřině a geologii. I na druhém stupni jsme ve sportu začali s bruslením. Ve vědě jsme zkoumali prvoky a jiné malé vodní živočichy nově pořízenými mikroskopy Spolkem rodičů a přátel ERIZA. S devítkou jsme zkoumali pH roztoků běžných látek z domácnosti. Využili jsme pomůcky z programu Globe i nové chemické nádobí. Pro podporu porozumění a zvýšení informovanosti o nerovnosti možností jsme na 2. stupni pracovali s aktivitou „Udělej krok vpřed“.

Autor příspěvku: eriza