září 2021

Prvního září jsme odjeli, i s našimi novými erizany z prvního ročníku, na adaptační kurz do Mladějova. Ušli jsme 20 km po Českém ráji, využili posledních letních dní ke koupaní v bazénech, hráli sportovní hry, užili si večerní bojovku i vědomostní orientační běh. V předmětu Projekt na prvním stupni jsme se věnovali tématu Živá příroda. Ve škole jsme pracovali s pomůckami, třídili jsme živočichy i rostliny podle jejich znaků, využívali jsme encyklopedie a připravovali se na poznávačku. Učili jsme se i venku. V Zelčíně jsme se seznámili s chovem zvířat s respektem, poznali jsme, čím se zvířata živí, jak o ně pečovat. V Hoříně jsme pozorovali skladbu společenstev rostlin, seznámili se s ekosystémy. Při pohybu terénem jsme určovali a následně zakreslovali byliny, keře a stromy. Získané vědomosti jsme upevňovali hrami, skupinovou pantomimou. Na druhém stupni jsme v předmětu Projekt zahájili dvouměsíční téma: Moderní dějiny ve faktech, souvislostech, životech, v literatuře. Rozvíjeli jsme kritické myšlení, práci se zdroji, mediální a občanskou výchovu. Erizané měli přednášku a diskusi s historikem Regionálního muzea Mělník Mgr. Lukášem Snopkem na téma: Komunisté a český venkov. Četli jsme a rozebírali dílo George Orwella, Farma zvířat i Deník Anny Frankové. Seznámili se s románem Válka s mloky, další alegorií na totalitu, navštívili jsme i divadelní představení v MKD Mělník. V expozici Dějiny 20. století v Národním muzeu jsme načerpali inspiraci na náš Festival svobody. Do našeho nového IT projektu jsme si přivezli spoustu nových zkušeností z festivalu deskových her a získali jsme i jedno zlato z turnaje. V Artu jsme se zabývali emocemi v umění a jak k tomu využít barvy. Malovali jsme zátiší v zelené bez použití zelené barvy. Zeleninu, kterou jsme měli jako předlohu pro zátiší, jsme následně zpracovali, připravili z ní saláty a v naší venkovní učebně z ní ugrilovali zeleninové placky. S erizany 6. ročníku jsme zahájili přípravu na zkoušky Cambridge English úrovně A2, B1. V historii jsme objevovali starověké civilizace, dramatizovali Epos o Gilgamešovi. Seznámili jsme se s událostmi 2. světové války a osobnostmi, které podepsali Mnichovskou dohodu, poznali jsme, co znamená Noc dlouhých nožů a Křišťálová noc. Ve Vědě jsme se badatelským přístupem učili pracovat s mikroskopy, trénovali úlohy na přírodovědnou gramotnost. Uvítali jsme, že byla naše škola oceněna ministerstvem školství ve výzvě Pokusného ověřování MŠMT na téma efektivní výuka v malých skupinách a byli jsme zařazeni mezi inspirativní školy, jako příklad dobré praxe!

Autor příspěvku: eriza