duben 2021

Na druhém stupni se učilo opět distančně, ale rádi jsme využívali již povolených konzultací, a tak jsme se s našimi erizany mohli vidět i ve škole. V angličtině jsme zhlédli filmy, psali na ně recenze, tvořili k nim pracovní listy. Přivítali jsme online i zahraniční návštěvu, studenta Josipa a společně jsme sdíleli fakta o naší republice. V předmětu Projekt jsme pokračovali s tématem Literární požitek. Seznámili jsme se s výběrem české poezie a erizané si zažili své první online recitály. Psali jsme povídky na téma Ztráta paměti a Setkání s tajemnem. Četli jsme světovou literaturu v zrcadlové četbě. Ve Vědě jsme poznávali základy genetiky a dědičnosti, zjišťovali jsme, jak fungují nové RNA vakcíny a co to vlastně znamená. Zkoumali jsme ptačí vejce, řešili úmluvu CITES, problematiku velkochovů slepic i chov papouška. Při poznávaní lidského těla jsme se učili vhodná cvičení proti bolavým zádům a vymýšleli, jak bojovat s SMSkovým krkem. Někteří naši erizané se zapojili do video výzvy o názoru nejmladší generace na pandemii nebo k výzvě Ekoškoly „Kampaň obyčejného hrdinství aneb od malých činů k velkým dopadům“. V Historii jsme poznali vrtochy císařovny Sisi, přemýšleli o tom, jak průmyslová revoluce změnila svět. Hledali jsme příběhy a konfrontovali jsme fakta. Na prvním stupni jsme se učili distančně i rotačně. V Projektu jsme upevňovali vědomosti týkající se neživé přírody. Pomocí pokusů jsme rozšiřovali poznaní o horninách, vesmíru i fyzikálních veličinách. V předmětu Člověk jsme se seznámili s perspektivou a při nadšeném focení vzniklo mnoho kreativních a originálních fotografií. V dubnu proběhly i online nebo prezenční tripartity, kde jsme společně konzultovali výsledky našich erizanů. Letos poprvé proběhly zkoušky ověřovací kvalifikační úrovně pro 3., 5. a 7. ročník. OKÚ jsou náročné zkoušky z češtiny, matematiky a angličtiny, určené pro naše erizany, kde se hodnotí procentuální úspěšnost plnění požadovaných výstupů podle školního vzdělávacího programu. Byli jsme rádi, že většina našich erizanů u zkoušek uspěla a k této důležité zkoušce přistoupili velmi zodpovědně. Zrealizovali jsme i zápisy do 1. ročníku a věříme, že si předškoláci zápis užili a už se těšíme na naše budoucí prvňáky!

Autor příspěvku: eriza