únor 2021

V únoru jsme opět museli učit distančně i prezenčně. Na prvním stupni jsme pomocí brainstormingu vkládali do myšlenkových cest v aplikaci orgpad obrázky, videa a pokládali si vzájemně otázky, generovali jsme nové nápady. V předmětu Projekt jsme pokračovali ve výuce historie, pracovali jsme s informacemi a dramatizovali online i ve škole události z českých dějin. Při hudebním poznání jsme hráli na xylofony. V družině jsme již tradičně každé pondělí byli v lese, hráli na hudební nástroje, bádali a učili se pracovat s mikroskopy. Pokračovali jsme v PC klubu, kde se učíme tvořit koláže a plakáty. V únoru jsme zvládli napsat i ověřovací testy z hlavních vzdělávacích oblastí. Pokračujeme intenzivně v konverzacích s našimi rodilými mluvčími. Při online výuce se naši erizané zapojili do projektu Dance for people, kdy profesionální tanečníci roztancovali online skoro celou naši školu. Zavedli jsme záznamové archy pro kontrolu plnění úkolů z online výuky. Na druhém stupni mohli erizané začít využívat naše nová výuková videa z matematiky. V artu jsme tvořili na téma Světlo ve tmě, zapojili jsme se tím do jedné z výzev Národní galerie Praha – Umění (být) venku. Protože uhodily mrazy, experimentovali jsme v artu i na téma Zmrzlo a vytvářeli ledové objekty, bubliny, barevné fantazie i poetické ledové květy. Sdílíme radost, že tři naši erizané z deváté buňky uspěli při talentových zkouškách na uměleckých školách a ostatní se pilně připravují na přijímací zkoušky. Zapojili jsme se do nové výzvy programu Globe na výzkum mikroplastů ve vodě a v rámci výuky jsme se zúčastnili online přednášky o mikroplastech doc. Pivokonského z AV ČR. Zajímavé informace jsme získali i z online exkurze do jaderné elektrárny Temelín. V historii na druhém stupni jsme prošli událostmi třicetileté války, seznámili se s tvary baroka a obrazy Rembrandta. Erizané prezentovali vybraná zadání a už víme, jak probíhala poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí, jak školní systém podpořila Marie Terezie a jaké reformy zamýšlel J. A. Komenský a jak dělil děti například na bystré, které dělají radost, bystré – líné, vzpurné, s nedostatkem bystré mysli a naši erizané si vybírali, do jaké kategorie by se zařadili. V únoru jsme již zveřejnili i podmínky OKÚ (zkoušky ověřovací kvalifikační úrovně), kdy ve dnech 26. – 30. dubna proběhnou pro 3., 5. a 7. ročník a pevně věříme v úspěšné zvládnutí náročných zkoušek u všech erizanů.

Autor příspěvku: eriza