březen 2021

V březnu jsme se učili opět online. Do rozvrhu prvního stupně jsme nově zařadili hodiny jógy. Při výuce IT jsme se učili, jak chránit své osobní údaje, jaký je rozdíl mezi názorem a faktem, kontrolovali jsme naši digitální stopu a zjistili jsme, jak jednoduché je na internetu vytvořit fake news. V předmětu Projekt jsme pokračovali ve výuce historie se zaměřením na novodobé dějiny. Mladší erizané již začali zkoumat neživou přírodu. Pokusy poznávali vlastnosti vody, zkoumali nerosty a horniny. V březnu jsme nezapomněli ani na české tradice a zvyky. Děti se učily plést pomlázku, někdo upletl, někdo se i zapletl. I ve družině jsme pracovali online, společně četli, učili se relaxační techniky, inspirovali jsme se k domácímu tvoření, hráli pantomimu. Na druhém stupni jsme se ve Vědě zapojili do každoroční kampaně programu Globe – Trees are beautiful, ve které sledujeme probouzející se stromy. Aktivně jsme se vrhli do studia genetiky a věnovali se i etice genetických úprav, studovali jsme obratlovce i evoluci člověka. A v rámci tématu energie jsme poznali důležitost používání bezpečnostních pásů v autě. V předmětu Projekt nás provázelo téma jídlo. Řešili jsme, jak předcházet jeho plýtvání, zkoušeli jsme vařit ze zbytků, a nakonec se s filmem Supersize Me pustili do diskuze nad zdravým stravováním a dopady rychlého občerstvení na naše zdraví.  V Artu jsme se zabývali vlastnostmi vody, lomem světla ve vodě a zkoumali jsme, jak voda mění předměty. Při fotografování se někteří bavili, jiní hledali abstraktní světy ukryté pod vodou a ostatní zajímaly deformace těla nebo předmětů. Erizané fotografovali i objekty, které jsou stabilní, ale zároveň v některém momentu se stanou labilními a rozpadnou se. V Poznání jsme odvozovali výpočty obsahů rovinných obrazců, aneb vzorečky si pamatovat nemusíme. V literatuře čteme povinnou četbu v angličtině a využíváme tak zrcadlové čtení. I v této době jsme se rozhodli cestovat, i když jen virtuálně. Propojili jsme tak angličtinu s geografií a povídali si o kontinentech, zemích a ostatních národnostech. Věnovali jsme se frázím užitečných při cestování, učili se o potřebném vybavení, ale i o tom jaký vliv má turismus na naši planetu. Zrealizovali jsme online sportovní výzvu v projektu FACE 2 FACE a museli jsme ocenit kreativitu a nadšené zapojení erizanů. Ve španělštině jsme tvořili stromy reálných i fiktivních rodin. Zajímali se o Carnaval de Cádiz, Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Carnaval de Barranquilla. V historii jsme se učili pracovat s písemnými historickými prameny a objevovali analytický dějepis. Víme, kdo nařídil každoroční sčítání lidu, kdo zrušil nevolnictví, kdo zakázal volné pobíhání psů. Připravujeme otevření pedagogického lycea se sportovním zaměřením a jsme rádi, že stavba nových prostor školy pokračuje. Těšíme se na léto roku 2022, na plánovaný termín stěhování.

Autor příspěvku: eriza