prosinec 2020

Museli jsme učit prezenčně i distančně. Byli jsme rádi, že jsme měli ve škole naše prvňáky. Naši erizané z první buňky již umí číst a už prezentovali i svoji první přečtenou knihu z povinné četby, učili se tak vyjadřovat své pocity z četby, myšlenky, názory. Prvňáci úspěšně pokračovali i v psaní nevázaným psacím písmem a pracovali se svými individuálními vzdělávacími plány. Zdokonalovali své dovednosti v matematickém prostředí krokování, řešili pyramidy, stavěli z kostek, evidovali počty do tabulky. V komunitních kruzích pracovali s knihou: Draka je lepší pozdravit aneb O ETIKETĚ. V prosinci jsme převážně upevňovali učivo a připravovali se na závěrečné pololetní testy. Intenzivně jsme využívali výukové programy, pokračovali jsme v psaní všemi deseti, učili se tvořit 3D objekty v programu Sketchup. V předmětu Člověk jsme si v rámci sportu užívali venkovních túr, v hudebním poznání jsme se zdokonalovali ve hře na xylofony a na hrací trubice boomwhackers. Pokračovali jsme v mini projektu „I staré může být nové“, který odpovídá na otázku: Proč recyklovat, když se dá upcyklovat? Naši erizané se tak učili, že věci, které by jinak vyhodili, mohou získat i nový účel, smysl. Na druhém stupni jsme v Historii zahájili téma starověkého Říma, luštili šifru mistra Leonarda, odhalili historické stereotypy o husitství. Ve Vědě jsme se vrhli do praktické výuky, opět jsme se učili badatelsky přemýšlet, ověřovali své hypotézy. Využívali jsme mikroskopy a další měřící přístroje. Zkoumali jsme život a diskutovali i nad dopady vývoje počtu obyvatel ve světě. V prosinci jsme samozřejmě nezapomněli ani na blížící se Vánoce a již tradičně jsme se zapojili k charitativnímu projektu „Staň se Ježíškem“ sbírkou na dárek pro čtyřletého Davida z mělnického azylového domu. Naši Erizané přispěli do kasičky a mohli jsme tak Davidovi objednat jeho vysněnou autodráhu i sadu autíček. K vánoční atmosféře přispěli i naši deváťáci, kteří připravili pro ostatní erizany rouškovou mikulášskou nadílku. Při pracovních činnostech jsme vyráběli vánoční ozdoby, aranžovali vánoční truhlíky, návody měli erizané nejen v češtině ale i v angličtině. V družině děti připravovaly vánoční výrobky k prodeji, rozvíjely tím i svoji finanční gramotnost, učily se ohodnotit svůj výrobek. Rodiče měli možnost zakoupit si balíčky s křížalami, perníčky a vánoční přání nebo svíčky z včelího vosku. I druhý stupeň se připojil k vánoční atmosféře, erizané měli vánoční vědeckou výzvu. Při projektu „Udělej radost seniorovi“ napsali erizané dopisy babičkám a dědečkům do blízkého Senior-komplexu na Mělníku a k dopisům přiložili i vlastnoručně upečené perníčky. Pokračovali jsme v projektu „Literární požitek“, erizané v projektu tříbili své spisovatelské dovednosti. Pracovali na epice, lyrice i dramatu a překládali svoje dílo i do angličtiny. Téma Vánoc bylo součástí i ve výuce španělštiny a němčiny, erizané psali pohledy, dopisy, svá přání. Těšíme se na nový rok!

Autor příspěvku: eriza