listopad 2020

V listopadu jsme museli pokračovat v online výuce. Online jsme pracovali i v družině, kdy jsme připravili erizanům výukové bojovky v přírodě i hodiny u počítače, kdy děti měly možnost kreslit na online tabuli, tvořit společně příběh, luštit hádanky, předvést pantomimu. V listopadu proběhly i tripartity, na druhém stupni online, na prvním stupni již mohly proběhnout za osobní účasti rodičů a erizanů ve škole. Na tripartitách jsme zhodnotili splnění výstupů převážně z online výuky a zda naši erizané mají osvojené potřebné učivo. Radost nám udělaly nové pomůcky na výuku hudby – xylofony a perkuse, které nám zakoupil Spolek rodičů a přátel ERIZA a v hodinách umění jsme je hned využily k solmizaci. V předmětu Projekt jsme na prvním stupni pronikali do mikrosvěta planktonu a uvažovali nad potravními řetězci, ukončili naše téma Příroda kolem nás a zahájili jsme téma Lidské tělo. Pomocí pokusů jsme prozkoumali lidské smysly, tvořili jsme knihu, zapisovali informace, kreslili cévní systém, a to vše v češtině i angličtině. Na druhém stupni jsme se v předmětu Projekt věnovali převážně podpoře měkkých dovedností, pracovali jsme s emocemi, učili se sebereflexi k osobnímu rozvoji a vhodné komunikaci s cílem poznat lépe sám sebe. Rozvíjeli jsme se i v praktických činnostech, kdy se erizané snažili vytvořit nějaký hmatatelný předmět (pečením, renovací, stavením). V listopadu jsme se věnovali i sametové revoluci, lidským právům a struktuře státních institucí. Zapojili jsme se i do výzvy Umění v obyváku, které vyhlásilo Mělnické kulturní centrum a erizané se velmi kreativně stali obrazem nebo sochou v jednom z uměleckých děl.
Již nyní plánujeme na 15. ledna první den otevřených dveří, kde se budeme těšit na naše budoucí prvňáky.

Autor příspěvku: eriza