říjen 2020

V říjnu jsme navázali na prezenční výuku ze září. Upevnili učivo z jarního distančního období, dokončili jsme mapy učebního pokroku a vymezili si nové učivo na další školní rok. V rámci sportu jsme začali na prvním i druhém stupni bruslit. Využili jsme příznivého počasí a získávali nové poznatky metodami „Učíme se venku“. Do výuky ve škole jsme přes Cisco Webex zapojili i děti, které musely zůstat z důvodu karantény doma. Od října jsme otevřeli i kluby, některé jsme museli zavřít, jiné pokračují online. V předmětu Projekt jsme začátkem října dokončili venkovní projekt „Zahradničení“. Erizané prezentovali systém kompostování, předvedli záhon se zasetými semínky salátu pro mazlíčka Buginu (oblovka), odpovídali na otázky ohledně pece, kterou postavili za školou, dokončili video reportáže z průběhu realizace jednotlivých projektů. Na druhém stupni jsme ještě před uzavřením škol stihli promítání filmu V síti v MKD Mělník s následnou diskusí. Na toto téma jsme navázali i při výuce komunikace v předmětu Projekt, kdy erizané pracovali s vyjadřováním a popisem svých emocí, rozebírali myšlenky filmu Pokojný bojovník. Ve Vědě jsme poznávali planetu Zemi, statečně bojovali s hustotou, při studiu obratlovců se seznámili s udržitelným rybolovem a aktivně diskutovali nad teoriemi vzniku života. V Historii jsme přemýšleli o významu Zlaté buly sicilské a kdo byl „liška ryšavá“. Zkoumali jsme vznik starověkých civilizací, a jak nám dnes pomáhá počítačová tomografie. V matematice pracujeme s novými vlastními cvičebnicemi Rozcvičky. Od 14. 10. jsme museli zahájit distanční výuku, která probíhala dle platného rozvrhu. Jsme rádi, že všichni naši erizané mají kvalitní připojení i techniku a online výuka probíhá intenzivně, bez větších problémů. Při online výuce využíváme převážně Cisco Webex a Microsoft Teams, výukové nástroje a aplikace Quizlet, Duolingo, Orgpad, Storyboard, Quizizz aj. Do online výuky se opět zařadila i družina, naše tutorka s dobrovolníky vytvořila v Hoříně pátračku s úkoly, opičí dráhu a jiné zážitkové aktivity v přírodě. Online družina pracuje i přes Webex, kdy mají děti možnost společně sdílet aktivity, naučit se něco nového a společně tvořit. Rodičům a erizanům z deváté buňky jsme koncem října nabídli i online konzultace pro snazší orientaci v přijímacím řízení na střední školy, na konzultacích jsme je seznámili s organizací příprav na přijímací zkoušky, s výsledky prvních testů z češtiny a matematiky. A už se těšíme na naše erizany ve škole!

Autor příspěvku: eriza