září 2020

Školní rok jsme zahájili Expedicí Sedmihorky 2020. Pozdně letní počasí nám dovolilo plně využít nabídku rekreačního areálu: koupání, plážový volejbal, hřiště, naučné stezky. V okolních lesích jsme si užili vzdělávací stopovanou a praktickou ekologickou výchovou pomohli sběrem žaludů státnímu podniku Lesy ČR. Využili jsme i místní Středisko ekologické výchovy Český ráj k výukovým programům pro první stupeň. Druhý stupeň se svým během zapojil do kampaně Pomáhej pohybem. Po návratu z expedice jsme se poctivě vrhli do výuky. Připravili jsme si venkovní učebnu a často využívali učení venku. Po velmi dobré zkušenosti s využitím Cisco Webex jsme spolupráci po prázdninách obnovili, připravili se na nový školní rok a nabyté zkušenosti z online výuky jsme využili hned v září, kdy nemocná (nastydlá) tutorka Hanka učila Vědu tři dny ze svého domova a naši erizané tak nepřišli o žádné poznatky. Zároveň se již někteří erizané připojují do hodin ve škole přes Webex a mohou se tak se třídou učit z domova. Podzimním tématem v předmětu Projekt je „Příroda kolem nás“ a v září jsme se tak věnovali tvoření v souladu s přírodou, stavěli pec na chleba, budovali vyvýšené záhony a kompost, založili si šnekárium pro našeho nového školního mazlíčka Buginu, oblovku. Natáčeli jsme reportáže v angličtině, tvořili dvojjazyčné plakáty. Pověsili budky pro ptáky. Zlepšovali svoje konstrukční dovednosti se stavebnicí Merkur a učili se vytvářet návody. Erizané z druhého stupně se v rámci výuky umění zúčastnili prohlídky výstavy Face to Face, autora Jaromíra 99 a následně si techniku paper cut vyzkoušeli i ve škole. Ve všech předmětech jsme opakovali a upevňovali učivo z jarního období, kdy byly školy uzavřeny. Věříme, že se současná nejistá doba brzy přežene a my budeme moc i nadále pokračovat v nasazeném tempu v dalších měsících!

Autor příspěvku: eriza