červen 2020

Na prvním stupni jsme v červnu pokračovali ve výuce podle dvou rozvrhů: rozvrh pro online výuku a pro výuku ve škole. Ve škole jsme upevňovali a ověřovali potřebné dovednosti, konverzovali v angličtině s rodilými mluvčími, napsali si závěrečné testy a snažili se často pobývat venku během výuky a relaxace. V odpoledním bloku jsme se věnovali zájmovým aktivitám. Pořizovali jsme fotografie na výstavu lesních víl a skřítků, zkoumali jsme „divočinu“ v okolí školy. Vydali jsme se za poznáním do botanické zahrady. V červnu jsme se mohli setkat „na živo“ i s našimi budoucími erizany. Zatím jsme se znali jen z online zápisu, ale uvolněná opatření nám umožnila uskutečnit s našimi předškoláky i první venkovní výuku. Na druhém stupni pokračovala výuka ve škole i částečně online. Být „zase spolu“ ve škole využila, k naší radosti, většina erizanů. Při venkovní výuce erizané hledali architektonické slohy na Mělníku, zkoumali znaky funkcionalismu a secese. Zdárně proběhla i včelařská exkurze, všichni se odvážili k otevřeným úlům, nikdo nedostal žihadlo a někteří se chopili i plástů se včelami. Přes nepříznivé vyhlídky na celodenní anglické počasí se vydařila i venkovní anglická hra, soutěžili jsme na 21 stanovištích, úkoly byly jak z všeobecného přehledu a anglických reálií, tak z matematiky i první pomoci, samozřejmě s instrukcemi v angličtině. Erizané z celé školy se měli možnost setkat v Medovém údolí. V duchu: „Není špatného počasí“ a „Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně, že je silný!“ jsme s radostí přijmuli aktuální počasí, vařili guláš, malovali hlínou a stříleli z luku. Poslední školní týden jsme využili převážně k exkurzím. První stupeň prozkoumal naučnou stezku na Chloumku, sedmá buňka absolvovala cyklovýlet, erizané z šesté buňky si zahráli na anglické průvodce Mělníka, osmička získala archeologické dovednosti v History parku v Ledčicích a devítka zakončila společné chvíle v Muzeu smyslů. S radostí jsme uvítali, že po přijímacím řízení všichni naši erizané byli přijati na školu, kterou si vybrali.
Těšíme se na září, na naši Expedici Sedmihorky 2020.
Hezké a příjemné léto všem!

Autor příspěvku: eriza