Otevření škol – dobrovolná příprava žáků 1. stupně

Děkujeme za komentáře a vaše návrhy. Těšili jsme se na opětovné setkávání dětí a šanci se zase učit nejen přes obrazovku. Bohužel i prvotní úvahy MŠMT, aby děti trávily co nejvíce času učením venku, se v sobotu změnily: venku rozhodně ano, ale jen na školních pozemcích. I přesto, že jsme vznesli na ministerstvo dotaz (a nejenom naše škola, ale i další pedagogické skupiny, kterých jsme členy), nejsou povoleny aktivity mimo školu a nemůžeme realizovat lesní školu.

Citace ministra: „Vnímáme různou socioekonomickou situaci v rodinách a jsou rodiny, kde se rodiče potřebují vrátit do práce, jsou rodiny, kde je ze sociálního pohledu nepodnětné prostředí a tím dochází ještě k většímu rozevírání nůžek v přístupu ke vzdělávání. To jsou přesně ty skupiny, kterým se umožní vrátit se zpět k prezenční výuce.“

Smyslem opatření ministerstva je zajistit hlídání rodičům, kteří potřebují do práce, proto ita družina do 16. 00, oproti původnímu plánu, že družina zůstane

zavřená.  Není povolen provoz ranní družiny (z důvodu míchání dětí).

Dle pokynů vydaných ministerstvem jsou proto možné jen dvě varianty:

a) dítě nastoupí do školy na povinnou docházku

b) bude se vzdělávat online

Kombinace výuky bohužel není možná. Vytvoříme skupiny podle vašich závazných přihlášek a naplánujeme konkrétní výuku podle struktur skupin.

Podmínky výuky ve škole:

 • přihlášení formou el. dotazníku do 18. 5.
 • odevzdání vyplněného Čestného prohlášení při prvním vstupu do školy (>>> ke stažení zde <<<)
 • škola bude otevřena od 8:00 do 16:00.
 • stále skupiny dětí

Z manuálu MŠMT (>>> zde <<<):

 • při cestě do školy a ze školy se na děti vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními (rouška, rozestupy)
 • jednotlivé skupiny vyzvedne před školou pověřený tutor podle rozvrhu příchodů

ve škole:

 • vstup do školy je umožněn pouze dětem, nikoliv doprovázejícím
 • ve společných prostorách všichni žáci i tutoři nosí roušky
 • každý erizan bude mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • škola vymezí prostory pro pohyb erizanů
 • erizan je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, škola může erizana při opakovaném nedodržování pravidel ze skupiny vyřadit
 • po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce (škola má připravené zásoby, ale uvítáme i když budou mít děti své gely)
 • složení skupin je neměnné do 30. 6. , stanoví se předem a musíme se vyhnout změnám
 • v průběhu pobytu ve třídě nemusí mít tutor ani erizan roušku, pokud je zachován rozestup 1, 5  metru
 • při bližším kontaktu (při společné činnosti) musí se rouška nosit i ve třídě
 • při sejmutí roušky si každý erizan uloží roušku do sáčku

školní stravování:

 • školní jídelna Gymnázia J. Palacha nezahajuje běžný provoz, ale nabídla nám možnost studených obědových balíčků
 • obědové balíčky budeme do školy případně vozit (uvítáme pomoc rodičů) a erizané se naobědvají ve třídě
 • erizané si mohou přinést vlastní jídlo (ohřev je možný v mikrovlnné troubě)

výuka:

 • výuka bude probíhat každý pracovní den
 • je v kompetenci vedení školy, které vzdělávací aktivity budou realizovány
 • aktivity jsou rozděleny na dopolední  a odpolední část
 • dopolední část- od 8:00 do 12:00 bude probíhat výuka v rozsahu vzdělávání na dálku
 • 12:00 – 12:50 bude obědová přestávka
 • odpolední část – od 12:50 – 16:00 bude probíhat zájmové vzdělávání erizanů (družina)
 • aktivity mimo školu nejsou povoleny, pouze na pozemku školy

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Prosíme o včasné vyplnění do soboty 10. 5. dotazníku pro naše plánování.

Autor příspěvku: eriza