únor 2020

V únoru jsme zahájili projekt na podporu finanční a sociální gramotnosti: „Cestovní kancelář aneb Česko nejen prstem po mapě.“ Erizané jsou rozděleni do věkově smíšených skupin a rozvíjíme kooperativní učení. Kraj Praha a kraj Středočeský poznáváme společně a pro výuku využíváme questu, muzea, informační centra, památky.
Při výuce historie jsme dramatizovali řecké báje a zahráli ostatním erizanům Tantalova muka v češtině i angličtině. Nahráváme rozhlasovou hru od Sienkiewicze „Křižáci“. Z novodobých dějin se věnujeme 2.sv. válce, příčinám vzestupu Hitlera a extremistickým názorům proti demokracii.
V předmětu Věda jsme se zabývali skleníkovým efektem, vlivem člověka na globální změny klimatu a možnostmi, jak omezovat svoji „uhlíkovou stopu“. Poznali jsme nejnovější členění světa na makroregiony. Ve Vědě i nadále pracujeme metodami badatelsky orientovaného vyučování, klademe otázky, tvoříme hypotézy, hledám odpovědi.
Naši erizané se zúčastnili programu zaměřenému na prevenci šíření nemoci AIDS.
Ve vysílání týdenních zpráv pokračuje TV ERIZA.
Na prvním stupni jsme při artu oslavili Quail day. Začali jsme s nácvikem divadelního představení v angličtině na 2. slavnost ERIZY.
Zkoušíme základy programování v oblíbeném Minecraftu.
Naplánovali jsme zájezd do zahraničí, letos do Švýcarska. Na našich webových stránkách je už dostupné hodnocení ČŠI.
Proběhl další filmový klub na téma: Filmy inspirované pravdivými událostmi.
V angličtině rozvíjíme percepční dovednosti i sledováním seriálů z britské produkce.
Odeslali jsme zásilku do Austrálie s vlastnoručně ušitými kapsami pro koaly.
V předmětu Člověk jsme se seznámili při sportu s výukou boxu, s Larou jsme šili oděvy dle vlastních návrhů. Intenzivně se na prvním i druhém stupni stále věnujeme identifikaci, pochopení a zvládání emocí.

Autor příspěvku: eriza