prosinec 2019

V předmětu Projekt jsme se učili v IQLandii Liberec, pracovali jsme v expozici Člověk, Lidské smysly a na výstavě Sexmisie. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a v Hrdličkově muzeu jsme absolvovali výukové programy nabité informacemi i zábavnými aktivitami. Kouzlo liduprázdné prosincové ZOO využili při učení naši nejmladší erizané v rámci pokračování projektu „Příroda kolem nás.“ Intenzivně jsme se věnovali tématu „Lidské tělo“ a „Člověk“ vangličtině s našimi rodilými mluvčími. Nově jsme otevřeli Filmový klub, klub nás obohatí nejen společně stráveným časem při promítání filmů, ale i poznatky z filmové historie, psaním konstruktivní kritiky a diskuzí. V rámci rozvoje mediální gramotnosti zahájili naši erizané vysílání TV ERIZY, projekt televizního vysílání je na počátku, ale již nyní se těšíme z nasazení, tvořivosti a výborné spolupráce našich erizanů. Ve sportu jsme na prvním i druhém stupni ukončili kurzy bruslení. V předmětu Věda jsme začali pracovat s novými mikroskopy s kamerou a pokračujeme s badatelskou výukou. Při výuce historie jsme se zabývali tématem první světové války „Mým národům“. Naše devítka se intenzivně připravuje na strategii u přijímacího řízení na střední školy. V češtině se věnujeme tvořivému psaní a připravujeme vydání naší první knihy. Adventní čas si užil první stupeň na vánočním programu „Vánoce na statku“ v Toulcově dvoře, kde se děti v tvůrčích dílnách seznámily se zvyky a tradicemi našich předků. Vánoce, tradice a zvyky jsme si připomněli i návštěvami v Senior komplexu Mělník. Při návštěvách u seniorů jsme velmi ocenili empatický přístup našich erizanů z prvního i druhého stupně, který vyvolal u klientů úsměv na tváři. Vánoční sbírkou jsme podpořili děti z azylového domu na Mělníku.
K předvánoční atmosféře přispělo družinové Vánoční varieté s divadelním představením „Kdo má narozeniny?“ a vánočními písněmi. Velmi rádi jsme se s rodiči setkali i na vánočním venkovním večírku „Za Erizou.“
Přejeme vám klidné svátky a spokojený nový rok!

Autor příspěvku: eriza