listopad 2019

Na prvním stupni jsme v předmětu Projekt na téma „Lidské tělo“ v tvůrčích dílnách upevňovali zásady první pomoci, učili se o soustavách lidského těla, pracovali s texty z encyklopedií v češtině a v angličtině. Do projektové výuky se zapojil náš nový rodilý mluvčí Steve. Znalosti o lidském těle jsme získávali učením i v iQLANDII Liberec. Nadále intenzivně pracujeme ve speciálních učebních blocích určené pro rozvoj čtenářské, sociální a matematické gramotnosti. Pokračujeme ve výuce matematiky a umění v angličtině. V rámci sportu jsme zahájili výuku bruslení na prvním i druhém stupni a pokračujeme ve školní lize v házené. V IT výuce učíme děti pracovat na nově pořízených iPadech, věnujeme se psaní všemi deseti, využíváme Microsoft aplikací při výuce angličtiny, češtiny a matematiky. V rámci předmětu Člověk jsme navštívili seniory. Díky naší přítomnosti se rozzářily mnohé tváře a zavládla skvělá “hrací” nálada v Domově seniorů Mělník. Ve Vědě se druhý stupeň věnoval badatelsky orientovanému vyučování. Otevřeli jsme přípravný kurz na přijímací zkoušky z matematiky. V předmětu Projekt si erizané vyzkoušeli, jak se žije nevidomým lidem, prošli si několika prostředími v absolutní tmě, „Neviditelnou výstavou“ je provázeli nevidomí průvodci. Druhý stupeň znovu absolvoval kurz první pomoci. Trénovali přístup k člověku v bezvědomí a resuscitaci na figurínách zapůjčených z PřF UK. V předmětu Projekt jsme dokončili program Stavitelé měst, který se věnuje adaptaci měst na změny klimatu. V rámci programu vznikly návrhy na erizahrádku, třídění bioodpadu v Erize a úpravu okolí školy. Pokračujeme v projektu Recyklohraní, nově jsou v Erize umístěny kontejnery na třídění drobného elektroodpadu, baterií a tonerů do tiskáren. Podařilo se nám navázat spolupráci se španělskou lektorkou Veronicou a těšíme se z kvalitní výuky španělštiny rodilou mluvčí. Celý druhý stupeň se v listopadu věnoval výuce moderních dějin v souvislosti s 30. výročím sametové revoluce. V pátek 15. listopadu se v Erize konal Festival svobody. Zpívali jsme státní hymnu, rozdávali trikolory, otevřeli TUZEX a mléčný bar, připravili Televarieté a turnaj v prehistorických počítačových hrách. Erizané zahráli divadelní hru Václava Havla Audience. Ve spolupráci s rodiči jsme vytvořili improvizované muzeum. 8. a 9. ročník v MKD Mělník viděl divadelní hru Václava Havla Vyrozumění. Navštívili jsme na Karlově náměstí edukativní projekt Totalita a tím se vrátili do období mezi roky 1948-1989. Účastnili jsme se komentované výstavy „Havel v kostce“ v Knihovně Václava Havla. Koncem listopadu proběhl i první „Den otevřených dveří“ pro naše budoucí prvňáky, velice nás těší váš zájem. Děkujeme.

Autor příspěvku: eriza