říjen 2019

Naši nejmladší erizané z první buňky zdárně pokračují ve čtení a mají již za sebou první prezentace přečtených knih. Pro rozvoj matematické gramotnosti pokračují v prozkoumávání matematických prostředích a zdárně vyvozují matematická poznání vlastním prožitkem. V angličtině se plně ponořili do osvojování čtení a psaní fonetickou metodou, tak jak se učí číst a psát rodilí mluvčí. Na prvním stupni intenzivně pracujeme v učebních blocích určené pro rozvoj čtenářské a sociální gramotnosti. V angličtině pokračujeme ve výuce matematiky, v předmětu Člověk, Projekt a Komunikaci s rodilými mluvčími. Ve sportu máme za sebou první utkání v házené, využíváme sportovní halu BIOS i gymnastické tělocvičny a těšíme se na listopadové bruslení. V rámci prevence jsme měli program VZPoura úrazům. Při výuce IT procvičujeme psaní všemi deseti, seznamujeme se se základy programování. S úspěchem pokračuje i náš projekt „Družina v lese“ a každé pondělí probíhá učení venku, držíme se hesla: „Není špatné počasí, jen špatné oblečení.“ V rámci družiny pracujeme s několika projekty: Vztah k přírodě napříč národy, Společné uvažování, Podnikatelská činnost. Začali jsme nacvičovat na vánoční slavnost a otevřeli jsme v rámci družiny i PC klub. Na druhém stupni jsme se v projektu „Lidé a příroda“ zabývali adaptací měst na změny klimatu. V IQlandii jsme si prakticky vyzkoušeli fyzikální zákony a naučili se pracovat s periodickou soustavou prvků. Každý erizan si ve svém mini projektu vyzkoušel své prezentační schopnosti, práci s informacemi, psaní úvahy i reportáže. Výuka angličtiny probíhá v předmětu Projekt, kde se učí erizané prezentovat v angličtině. V předmětu Člověk a Věda je integrována metoda CLIL, která nabízí jednu z možností dvojjazyčného vzdělávání. Devátý ročník již začal s přípravami na přijímací řízení na střední školy. Celý druhý stupeň se pilně připravuje na listopadový Festival svobody, reagujeme tak na 30. výročí sametové revoluce.

Autor příspěvku: eriza