září 2019

Od 1. 9. 2019 hledáme do našeho týmu integrované osobnosti na pozici:

Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o., se sídlem U Cihelny 505/7, 276 01 Mělník, IČ: 06228640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C vložce 278471

  • učitel
  • asistent pedagoga
  • vychovatel do školní družiny

Kontaktujte nás prosím na eriza@eriza.cz

********

Školní rok jsme zahájili turisticko-cyklistickým adaptační výletem do Kokořínského údolí pro děti a rodiče. Zaměřili jsme se i na brannou výchovu. Ujeli jsme na kole přes 60 km a turisti ušli plánovaných 30 km. V rámci dopoledních aktivit jsme si zopakovali první pomoc, učili se zásady přežití, chování při krizových situacích, orientaci v přírodě, čtení map aj. Od září jsme v Erize přivítali do našeho týmu novou rodilou mluvčí, tutorku Laru, která vyučuje konverzaci, umění a matematiku, tutorku do družiny Veroniku a posílili jsme i tandemovou výuku na prvním stupni o tutorku Ivanu. V rámci rozvrhu na prvním stupni jsme zavedli pravidelné výukové bloky se zaměřením na čtenářskou a sociální gramotnost a výuku matematiky v angličtině s Larou. Zahájili jsme projekt „Příroda kolem nás“, kdy se během září a října učíme při výukových programech v botanické a zoologické zahradě, zkoumáme přírodu v okolí školy a další poznatky získáváme ve škole. I se školním družinou jsme se zapojili do projektu „Učíme se venku“ a každé pondělí, pokud nám počasí dovolí, probíhá družina v lese. V září jsme si s družinou v lese užívali koncert ticha, dorozumívání zvuky napodobující zvířata, maskování přírodními materiály, výstavbu miniatur obydlí z přírodního materiálu a dalších lesních aktivit. Na druhém stupni jsme zahájili výuku vstupními testy a hned několika projekty. Erizané pracují na projektu z Vědy na osobní téma týkající se techniky, vědy nebo medicíny a absolvovali výukové programy v botanická zahradě a v iQPARKU Liberec. Projekt Fair Trade – Hořká chuť čokolády – ukončili psaním eseje, kde se učili vyjádřit svůj osobní pohled na problematiku uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Pro 7. ročník úspěšně proběhl workshop v modelování a 3D tisku (práce se SketchUpem) a erizané prezentovali vlastní malé modely. Modely Věstonické Venuše v rámci výuky historie vytvořila 6. buňka.


Autor příspěvku: eriza